Březohorská 253, 261 01 Příbram VII, tel.: 318 635 682